2-daagse training Artificial Intelligence voor Business Professionals:

Dag 1

Wat is Artificial Intelligence (AI)?

 • Terugblik op het verleden
 • Ontwikkelingen van de laatste jaren
 • Verschillende vormen van AI
 • Link met overige nieuwe technieken: RPA, IoT, blockchain

 

Waarom gaat het nu opeens zo hard?

 • Computerkracht
 • Data
 • Machine learning
 • Neurale netwerken

 

Hoe train je een neuraal netwerk?

 • Zelf een neuraal netwerk trainen met Microsoft Azure Machine Learning Studio

 

Data preparatie

 • Data gereed maken om AI te trainen

 

Hoe annoteer je data?

 • Zelf data annoteren met IBM Watson Knowledge Studio

 

AI-toepassingen

Overzicht AI-toepassingen in verschillende domeinen van organisaties (HR, Marketing, Sales, Inkoop, Juridische zaken etc.)

 

Implementatie ervaringen

Lesson’s learned  van het implementeren van AI toepassingen en de belangrijkste succesfactoren

 

Chatbots

 • Wat is een chatbot?
 • Wanneer een chatbot inzetten?
 • Hoe werkt een chatbot?
 • Lesson’s learned uit de praktijk

 

Hoe train je een chatbot?

 • Zelf een chatbot maken met Microsoft QnA maker

 

Dag 2

Maatschappelijke vraagstukken (deel 1)

 • Ethiek
 • Privacy
 • Bias
 • Transparantie & verklaarbaarheid algoritmes
 • Veiligheid

 

Welke dilemma's spelen er op de werkvloer?

 • gezamenlijk een casus bespreken

 

Maatschappelijke vraagstukken (deel 2)

 • Wet & regelgeving
 • Arbeid
 • Educatie & vaardigheden

 

Brainstormen over AI toepassingen voor jouw eigen organisatie

 • In kleine groepjes wordt gebrainstormd
 • Concrete ideeën voor de eigen organisatie worden genoteerd

 

Ideeën toetsen aan de realiteit

 • Gezamenlijk de ideeën bespreken en kijken welke belemmeringen er zijn en of deze kunnen worden weggenomen.

 

Marktverkenning

 • Wie zijn de grote AI spelers voor organisaties?
 • Welke producten bieden zij aan?
 • Hoe verhouden zij zich tot elkaar?

Er is nog plek op de volgende startdata: 28 maart 2019