Annuleringsvoorwaarden

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een vervanger laten deelnemen. Indien u wilt annuleren dan dient u dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven aan info@ai-training.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training in rekening te brengen.

Ai-training behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod voor aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk 1 week voor aanvang van op de hoogte gesteld. De deelnemer kan ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.