Wat levert het jou op?

  1. Basiskennis/theorie over AI in het algemeen
  2. Praktijkkennis over AI in organisaties
  3. Praktijkervaring opgedaan in een simulatie

  4. Concrete AI toepassing voor de eigen organisatie
  5. Eigen AI toepassing getoetst op ethische normen en op maatschappelijk verantwoord ondernemen
  6. Ondersteuning bij jouw praktijkervaringen